Gothia Medical - a Good Choice For Life

Stipendier & bidrag

Gothia Medical bidrar regelbundet till:

Stipendium genom Svensk förening för Bild- & Funktionsmedicin

För främjande av utvecklingen inom svensk röntgendiagnostik uppgår tillsammans till 10 000 kr. Stipendierna är i första hand avsedda för röntgendiagnostiker. Stipendierna bör i första hand tilldelas dem som har ett adekvat forskningsprogram, men får även utdelas för studieresa. För erhållande av stipendium erfordras att sökande är svensk legitimerad läkare och tillhör Svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Från dessa bestämmelser må i särskilda fall kunna göras undantag.

Till ansökan

Göteborgs handikappidrottsförbund


Folkhälsobankens blodgivningskampanj