Gothia Medical - a Good Choice For Life

MyoSure

MyoSure - Revolutionerande system för hysteroskopisk borttagning av intrakavitära polyper och myom

MyoSure, har effektiviserat hysteroskopisk verksamhet på mottagningar och operation världen över.

Varför MyoSure?

  • För mottagning och operation
  • Enkel och säker behandling för patient
  • Behandla fler patienter på samma tid
  • Kristallklar sikt för operatör
  • System för flera indikationer

 

För mottagning och operation

MyoSure används med samma goda resultat både i lokalanestesi eller fullanestesi. Systemet är enkelt och smidigt vilket gör att det hör hemma både på mottagningen eller på operationssalen.

Enkel och säker behandling för patient - Med MyoSure kan patienten ständigt känna sig säker och trygg. Utformningen av MyoSurehandtagen gör att borttagning av vävnad sker utan risk för perforation. Behandlingen bevarar uterus form och funktion

Behandla fler patienter på samma tid

MyoSure till skillnad från andra behandlingsmetoder som exempelvis slynga, förkortar behandlingstiden avsevärt, detta medför att fler patienter kan behandlas snabbare och mer effektivt.

Kristallklar sikt för operatören

Tack vare kombinationen av MyoSures högkvalitativa hysteroskop och marknadens effektivaste vätskehanteringssystem Aquilex, har operatören kristallklar sikt under hela ingreppet.

System för flera indikationer

MyoSure kan med fördel även användas vid exempelvis borttagning av rester vid medicinsk abort, biopsiprov, sammanväxningar, intrauterin septum.

MyoSure Hysteroskop

MyoSure-systemet erbjuder högkvalitativa hysteroskop med Rod lens optik i två storlekar. Med dessa hysteroskop kan du på ett enkelt sätt både diagnostisera och behandla intrakavitär patologi.

 

MyoSure hysteroskop är kompatibla med marknadens samtliga staplar och ljuskablar.

 Anpassat till MyoSure finns vätskehanteringssystemet Aquilex för bästa resultat.

Externa länkar

MyoSure - Före, under och efter

MyoSure - Före, under och efter

MyoSure-system

MyoSure-system