Gothia Medical - a Good Choice For Life

Rapid fFN

Fetal Fibronectin (fFN) test - diagnostiskt prematurtest för gravida kvinnor

Du kan vara 99,2% säker på att förlossning inte kommer att ske inom två veckor efter ett negativt fetal fibronectin test.

Fetal Fibronectin test är:

  • Enkelt - Skärmen visar instruktioner som guidar dig genom hela testet.
  • Säkert - Tryckta resultatetiketter bäddar för säker registrering i patientjournalen.
  • Engångs - Rapid fFN kassetter för varje patientprov som insamlas.
  • Smart - Fiberoptiksscanner tillhandahåller noggranna testresultat och minimerar subjektivitet. Resultat visas redan efter 23 minuter.

Fetal Fibronectin (fFN) är ett adhesivt glycoprotein som är det "lim" som finns mellan fostret och modern. Detta "lim" är en direkt biokemisk markör för riskbedömning av för tidig förlossning. Fetal Fibronectin borde inte finnas i vaginan efter vecka 22 under graviditeten. Framträdandet av Fetal Fibronectin i vaginalt sekret innan påbörjad förlossning, mellan vecka 37 och 40, är en stark indikator på för tidig förlossning.

Fetal Fibronectin har visat sig vara den starkaste oberoende predikatorn av risk för för tidig förlossning jämfört med andra traditionella riskfaktorer.

Med hjälp av detta test kan sjukhusen spara pengar, minska medicinska behandlingar och intagningar och därmed även öka tillgängligheten av lediga sängar

 

Externa länkar