Gothia Medical - a Good Choice For Life

Hotdog - patientuppvärming

HotDog - patientuppvärmning

En bekvämare, tystare och mer energieffektiv metod för patientuppvärmning än vad som tidigare funnits.

HotDog är ett luftfritt uppvärmningssystem som går att rengöra till 100% och är kostnadseffektivt. Det är en mer bekväm, tyst och energieffektiv metod för patientuppvärmning än vad som tidigare funnits på marknaden. HotDog koncentrerar värmen till patienten och värmer inte upp hela operationssalen. Man undviker därmed risken att blåsa omkring luftburen smitta.

Detta är andra generationens uppvärmningssystem. Vi kan nu även erbjuda madrasser till HotDog-systemet. Dessa finns i två olika storlekar.

HotDog är ett återanvändningsbart system där filtarna kan användas på alla patienter under alla delar av operationsprocessen, alltså både före, under och efter operation. Detta minskar signifikant riskerna för infektioner, överdriven blodförlust, dödlighet och minskar även återhämtningstiden.

Eftersom filtar och madrasser återanvänds på flera patienter, tillkommer ingen extra kostnad.

Filtarna finns i flera olika varianter anpassade för alla sorters operationer. Fråga oss gärna om råd för att välja det som passar er bäst.

 

Externa länkar