Gothia Medical - a Good Choice For Life

Kirurgveckan 2018

Kirurgveckan 2018

20 aug - 24 aug, 2018

Kirurgveckan är svensk kirurgis stora gemensamma vetenskapliga och sociala möte.

I år äger mötet rum i Helsingborg.