Gothia Medical - a Good Choice For Life

Svenska Kärlmötet

Svenska Kärlmötet, Båstad

10 maj - 12 maj, 2017

| | Dela

Mötet arrangeras av Svensk Förening för Kärlkirurgi (SSVS) och Svensk Förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvå̊rdnad (SSVN) och Swedvasc, i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Programmet innehåller sessioner om benärtärsjukdom, teknik- och materialval vid endovaskulär infrainguinal intervention, postoperativ sårvårdsbehandling och ESVS nya Guidelines om torakalaorta.

Svenska Kärlmötet kommer att hållas mellan den 10-12 maj 2017 på Hotel Skansen i Båstad.

 

Läs mer