Gothia Medical - a Good Choice For Life

SADE 2018

SADE 2018

18 jan - 19 jan, 2018

SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy) är en förening för endoskopister och andra med intresse för magendoskopi i de skandinaviska länderna Danmark, Norge
och Sverige.

Syftet med mötet är att öka intresset, kunskap, undervisning och forskning inom magendoskopi, stödja interaktion och samarbete mellan centra inom och utanför de skandinaviska länderna med intresse inom gastrointestinal endoskopi, stödja och främja samverkan med GI-sjuksköterskor och assistenter, organisera kurser inom magendoskopi. Dessa aktiviteter kan också ordnas i samarbete med andra nationella samhällen och European Society of Gastrointestinal endoskopi (ESGE).

SADE äger i år rum på Scandic Hotel Oslo Airport.

Möt oss gärna i vår monter där vi kommer att befinna oss under hela mötet.
Gothia Medical har monternummer 15.

Vill ni veta mer om SADE?
Besök gärna https://www.sade.dk/