Gothia Medical - a Good Choice For Life

ECR 2018 Wien

ECR 2018 Wien

28 feb - 04 mar, 2018

European Congress of Radiology (ECR) är det årliga mötet för European Society of Radiology (ESR). Det är en trendsättande, dynamisk och serviceorienterad kongress, välkänd som ett av de mest innovativa möten inom det vetenskapliga samfundet, insvept i en unik och inspirerande atmosfär.

European Congress of Radiology representerar den medicinska specialitet radiologi i hela Europa och Medelhavet. ECR innefattar en kongresskommitté,
en programplaneringskommitté och 17 vetenskapliga underkommittéer.

Nästa ECR kongress kommer att hållas mellan den 28 februari och 4 mars 2018,
i Wien, Österrike.

Gothia Medical finns på plats under hela kongressen. 
Träffa oss hos våra leverantörer Guerbet och Medtron AG.

 

Läs mer om ECR