Gothia Medical - a Good Choice For Life

NFOG 2018

NFOG 2018

10 jun - 13 jun, 2018

Den 41: e nordiska kongressen för obstetrik  och gynekologi NFOG äger rum i Odense mellan den 10-13 juni 2018.

NFOG2018-kongressen organiseras denna gång  av Odense Universitetssjukhus. Kongressen ger en optimal möjlighet att lära sig  om de senaste framstegen inom obstetrik och gynekologi. Det kommer att  attrahera mer än 1000 läkare och specialister från alla olika fält inom  obstetrik och gynekologi.

Möt oss gärna i vår monter där vi kommer att befinna oss under hela mötet.
Gothia Medical har monternummer 8.
Hallskiss

Hallskiss