Gothia Medical - a Good Choice For Life

Seldingermötet 2018

Seldingermötet 2018

24 maj - 25 maj, 2018

Seldingersällskapet för Vaskulär & Interventionell radiologi (SSVIR), Svensk Förening för Kärlkirurgi (SSVS) och Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Kärlkirurgisk Omvårdnad (SSVN) inbjuder till ett spännande möte i Falkenberg.