Gothia Medical - a Good Choice For Life

Biverkningsrapportering - Adverse Drug Reaction (ADR)

All rapportering från patienter och sjukvården ska gå via Läkemedelsverket enligt lag. Samtliga misstänkta biverkningar som uppkommer på våra kontrastmedel ska därför rapporteras så fort som möjligt via Läkemedelsverkets e-tjänst för biverkningsrapportering.

Läkemedelsverket

Tel. 018-17 46 00
Biverkningsrapportering

Gothia Medical

Tel. +46 (0)31 385 09 00
Alt. +46 (0)31 385 09 52
E-mail: CRE@gothiamedical.se 

Guerbet Pharmacovigilance

Tel. +33 1455000 (under arbetstid)
Tel. +33 145915000 (ej under arbetstid)
E-mail: PV.cases@guerbet.com