Gothia Medical - a Good Choice For Life

Biverkningsrapportering - Adverse Drug Reaction (ADR)

All rapportering från patienter och sjukvården ska gå via Läkemedelsverket enligt lag. Samtliga misstänkta biverkningar som uppkommer på våra kontrastmedel ska därför rapporteras så fort som möjligt till Läkemedelsverket på mail adr-report@mpa.se oavsett allvarlighetsgrad.

För att rapportera en biverkning ber vi er ladda ner blanketten ni hittar på Läkemedelsverkets hemsida, se länk under rubriken Läkemedelsverket nedan, fyll i och skicka rapporten direkt till Läkemedelsverket via email adr-report@mpa.se

Skickas till

Rapporten ska skickas till Läkemedelsverkets email: adr-report@mpa.se

Läkemedelsverket

Tel. 018-17 46 00
Email:  adr-report@mpa.se
Webb: http://www.lakemedelsverket.se/rapportera

Gothia Medical

Tel. +46 (0)31 385 09 00
Alt. +46 (0)31 385 09 52
E-mail: adr@gothiamedical.se 

Guerbet Pharmacovigilance

Tel. +33 1455000 (under arbetstid)
Tel. +33 145915000 (ej under arbetstid)
Fax. +33 145916770
E-mail: PV.cases@guerbet.com