Gothia Medical - a Good Choice For Life

Gothia Medical - a Good Choice For Life

Affärsidé & kvalitetssäkring

Att tillföra den skandinaviska sjukvårdsmarknaden innovativa kvalitetsprodukter och system till konkurrenskraftiga priser.

Att etablera ett förtroende hos våra kunder som problemlösare och konsulter inom de kliniska områden vi arbetar.

Kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 & ISO 14001

Vårt kvalitetsledningssystem är sedan år 2001 certifierat i enlighet med standarden i ISO 9001. Det innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar för att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar samt för att säkerställa hög kvalitet både vad gäller produkter och kompetens.