Gothia Medical - a Good Choice For Life

Gothia Medical - Miljöpolicy

Vi tänker på miljön

Vår miljöpolicy innebär att vi skall:

  • Följa lagar och övriga krav inom miljöområdet och dessutom sträva efter en ständig förbättring.
  • Lyssna på våra kunder och arbeta efter deras krav på miljö, produkter, förpackningar och transport.
  • Ställa krav på våra leverantörer och aktivt påverka dem genom att informera om vilka krav som ställs på miljö och produkter i Sverige.
  • Sträva efter att ha miljövänliga och återvinningsbara förpackningar.
  • I största möjliga mån använda oss av transporter som är skonsammare mot miljön.
  • Minska våra avfallsmängder på kontor och lager genom källsortering, återanvändning och återvinning.
  • Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor genom att kontinuerligt informera personalen om nyheter på miljöområdet.

 

Vi är anslutna till Förpacknings & tidningsinsamlingen, Renova, Stena Recycling, Svensk GlasÅtervinning samt El-Kretsen

fti, Renova, Stena, svensk glasåtervinning, el-kretsen