Gothia Medical - a Good Choice For Life

EasyPass Guide Wires

EasyPass Guide Wires -
guidevajer för ERCP

EasyPass guidevajer för ERCP är en superflexibel nitinolledare med hydrofil tipp. Tippens utformning ger god möjlighet att ta sig fram genom svåra passager och svåra anatomiska förutsättningar.

  • Hög synbarbarhet genom sin röntgentäta tipp.
  • Tvåfärgad kinkresistent nitinolledare.
  • Finns i olika längder, t.ex. 260 cm och 450 cm.

Externa länkar