Gothia Medical - a Good Choice For Life

Meny

Hp-test med svar inom 3 min.

Nu sätter vi en ny standard för Hp-test.

  • Hp-test med svar inom 3 min

  • Enkel och tydlig avläsning

  • Möjlighet till att återanvända biopsin

  • Ett mycket väldokumenterat Hp-test

  • Hög sensitivitet och specificitet

 

Läs mer om AMA RUT på www.hptest.se och passa samtidigt på att beställa ett gratis prova-på-kit

 Gå till www.hptest.se

 

AMA RUT - Association of Medicine and Analytics Rapid Ureas Test

Ett Hp-test färdigt att användas direkt, för att påvisa Helicobacter pylori Ureasaktivitet i biopsiprov som erhållits genom gastroskopi på patient med misstänkt infektion av Helicobacter pylori. Testets torra yta gör det möjligt att upptäcka ureasaktivitet i positiva prover och undgå inkubation. Det tar endast tre minuter för indikatorn att ändra färg, från gul till blå.

Gör så här

Använd skyddshandskar, ta av skyddshöljet. Lägg biopsiprovet på indikatorskivan. Läs av resultatet (HP+ eller HP-) inom tre minuter.

Snabbt provsvar

Till skillnad från de flesta snabbtest av ureasaktivitet, upptäcker AMA RUT ureas som redan finns i biopsiprov, inte ureas som kan uppstå senare. Detta är orsaken till det snabba provsvaret. AMA RUT har även bättre specificitet jämfört med de flesta gelbaserade ureastest.

Tillförlitlighet

Som standard för snabbtest av ureas-aktivitet som använts i Ryssland i över 15 år, har AMA® RUT en hög sensitivitet(93 %) och specificitet (95 %). Omfattande kliniska provtagningar i St. Petersburg och andra städer i Ryssland, har visat att AMA® RUT är ett mycket pålitligt HP-test.

CE-märkning

AMA RUT uppfyller kraven för in vitro diagnostisk användning, In-Vitro Diagnostics Directive 98/79/EC, och är officiellt registrerat i EU.

Tydliga färgförändringar

Medan andra ureastest ändrar färg från gul till röd, reagerar AMA RUT positivt genom att ändra färg från gult till blått. Denna färgförändring är enkel att se, eftersom den skiljer sig från biopsiprovets ursprungliga färg.

Återanvända samma biopsi

Samma biopsiprov kan undersökas med andra metoder direkt efter att snabbtestet är klart. Provet kan användas för vidare analys, till exempel odling.

Enkel förvaring

Testet har 24-månaders hållbarhet i rumstemperatur. Testet skall förvaras torrt samt ej i direkt solljus.

 

 

Vill du veta mer om vår AMA RUT?

Klicka här så kontaktar vi dig

 

Externa länkar