Gothia Medical - a Good Choice For Life

LiDCORapid

Meny

LiDCORapid - hemodynamisk monitorering

Skärmen har ett enda fönster för att underlätta granskning och beslutsfattande.

LiDCORapid är en minimalt invasiv hemodynamisk monitor som beräknar nominell slagvolym och hjärtfrekvens med utgångspunkt från patientens befintliga arteriella tryckvågform med hjälp av PulseCO-algoritmen.

LiDCORapid hjälper till att ge optimala GDM-strategier (Goal Directed Management) med hjälp av dess kliniskt utvärderade PulseCO-algoritm. Denna har utvecklats för att ge läkare inom akutvården en omedelbar feedback om en patients vätskestatus och hemodynamiska status.

Monitorn är utformad för att vara enkel att tolka, snabb att ställa in samt för att på ett effektivt sätt hantera hemodynamiken hos kirurgipatienter eller andra hemodynamiskt instabila patienter som kräver vätske- och läkemedelssupport.

LiDCORapid är avsedd att användas av läkare eller sköterskor som observerar potentiellt skadliga förändringar i en patients hemodynamiska status. LiDCORapid hjälper sedan användaren att välja och använda en terapeutisk åtgärd och övervaka patientens respons på åtgärden.

Tillbehör

LiDCOrapidv2 med Unity Software, CNAP & BIS

Vätskehantering har aldrig varit enklare!

LiDCO presenterar nu en ny multiövervakning med parametrar 
för vätska och läkemedel vid hantering av högriskpatienter.

CNAP ger dig möjligheten att helt noninvasivt övervaka din patient!

Egenskaper:

  • Noninvasiv mätmetod – CNAP
  • Integrerad BIS
  • Slag för slag övervakning
  • Snabb uppkoppling

Fördelar:

  • Optimal vätskehantering
  • Användarvänlig
  • Rätt behandling i rätt tid
  • Fullständig kontroll över patientens HD-status.

Innebörd:

  • Bekräftelse på rätt behandlingsterapi

 

Tillbehör: LiDCOrapidv2 med Unity Software, CNAP

Tillbehör: LiDCOrapidv2 med Unity Software, CNAP