Gothia Medical - a Good Choice For Life

GRIP ballong - ett fast grepp vid hala lesioner

GRIP behåller sin position under inflatering av ballongen vilket optimerar möjligheten till goda resultat vid komplicerade PCI-fall.

GRIP är en högtrycks PCI-ballong med en patenterad design bestående av fyra rader med knottror på ballongens utsida. Dessa gör att GRIP behåller sin position under inflatering av ballongen vilket optimerar möjligheten till goda resultat vid komplicerade PCI-fall.

Grip minskar risken för en "geografisk miss" i bifurkationer och vid hala förhållanden. Knottrorna gör stentplaceringen effektiv även vid hårda plack utan några skärande delar.

Ballongen är ytterst stabil och tålig med en hög resistens mot punktion. RBP 22 atm.

Finns i storlekar mellan 2.5-4.0 mm i diameter.

 

Externa länkar