Gothia Medical - a Good Choice For Life

Nit-Occlud® PDA
Förslutning av medfödda hjärtfel

Systemet finns både som diskbaserat och coilbaserat. Bästa möjliga anatomiska anpassning till defekten. Diskarna är tillverkad av en enda tråd och har inga utstående detaljer. Mindre material för bästa materialrespons, flexibilitet, endotelisering och minskad trombotiseringsrisk.

Produkterna är förmonterade och klara att använda samt säkert och användarvänligt med en patenterad design.

Produkter finns för alla indikationer

Nit-Occlud® PDA

Art.Nr Coil diameter Implantation catheter Implantation catheter length Coil length Type PU
143106 10 x 6 mm 5 F 105 cm 6.0 mm Stiff 1
143126 12 x 6 mm 5 F 105 cm 6.0 mm Stiff 1
143146 14 x 6 mm 5 F 105 cm 6.5 mm Stiff 1
145044 4 x 4 mm 4 F 85 cm 3.5 mm Flex 1
145054 5 x 4 mm 4 F 85 cm 3.5 mm Flex 1
145065 6 x 5 mm 4 F 85 cm 3.5 mm Flex 1
145076 7 x 6 mm 5 F 85 cm 4.5 mm Medium 1
145096 9 x 6 mm 5 F 85 cm 5.0 mm Medium 1
145116 11 x 6 mm 5 F 85 cm 6.0 mm Medium 1

Externa länkar