Gothia Medical - a Good Choice For Life

Mobil kontrastinjektor för datortomografen

Meny

Accutron CT-D

Mobil kontrastinjektor för datortomografen

 • Flergångscertifierad upp till 8 tim
 • Takhängd samt rullstativsmodell
 • Plana ytor för hygienisk hantering
 • Integrerad värmehållning av sprutorna
 • Separerad elektronik & mekanik

Den helt mobila och batteridrivna rullstativsmodellen passar perfekt för avdelningar som inte har så högt patientflöde, som på t.ex. SPECT- eller PET-CT. Accutron CT-D kan enkelt flyttas ur rummet när det inte finns behov av att ha en injektor.

Accutron CT-D är kompatibel med marknadens samtliga kontrastmedel och arbetsmetoder. Den är designad och framtagen med fokus på kvalité, användarvänlighet, flexibilitet och hygien.

Diagnostisk optimering

 • Accutron CT-D ger en stabil flödeshastighet av kontrastmedel och garanterar därmed en homogen kontrastmedelsförstärkning under hela undersökningen.
 • Tack vare möjligheten att ändra koncentrationen av kontrastmedlet i en flerfasig injektion så kan en förbättrad diagnostik uppnås (t.ex. i en CT-Angio).

Exakt, effektiv och patientvänlig

 • Enkel laddning av sprutor, som rymmer 200 ml per spruta, i de integrerade, uppvärmbara spruthållarna.
 • Realtidsövervakning av tryck innebär en patientvänlig användning.
 • Kompatibel med förfyllda sprutor.

Effektiv och omedelbart klar för användning

 • Accutron CT-D finns helt kabelfri.
 • Injektorn har integrerade, högeffektiva och uppladdningsbara batterier. Tack vare en pekskärm på injektorn och en stor pekskärm i kontrollrummet så kan injektorn lätt programmeras.
 • Accutron CT-D kan snabbt installeras i nya eller befintliga CT-rum.

Intuitiv och programmerbar

 • Integrerade värmehållarna kan slås av och på separat av varandra.
 • Den välstrukturerade och självförklarande mjukvaran erbjuder en hög nivå av användarvänlighet och en intuitiv användning.
 • Tryckkurva kan visas på injektorn eller på pekskärmen i kontrollrummet.
 • Tack vare Auto-Hold-funktion kan användaren programmera att injektionen pausas mellan två faser och kan återupptas senare.

Integrering i den diagnostiska processen

Med CANopen klass 4-interface till Siemens och ett öppet gränssnitt till de flesta välkända skannertillverkarna disponerar Accutron CT-D ett trådlöst interface genom vilket injektorn kan integreras med CT-skannern.

 • Detta ger en trygghet och minskar mängden eventuella fel.
 • Injektionsprofiler och skannerprotokoll hanteras på samma ställe.
 • Komplexa undersökningar som består av flera skanningar och injektionsfaser kan utföras lättare.

Tekniska Data

Mekaniskt utförande

Tilt-bar injektionsenhet
Säker injektionsposition vid en vinkel på runt 15° nedan horisontell nivå (detekteras av en inbyggd tilt-sensor), tilta vertikalt uppåt för att lufta systemet
Totalvikt 26 kg

Strömförsörjning

Driften är oberoende av elnätet tack vare hög effekt och uppladdningsbara batterier.
Laddare: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Strömförbrukning laddare: < 100 VA

Injektionsprofiler

80 injektionsprofiler kan redigeras och lagras

Påfyllning av injektionssprutor

Optimerade slangsystem med backventiler
Automatisk fyllning med angivande av fyllvolym eller manuell fyllning med variabel hastighet

Injektionsparametrar

Max insprutningsvolym

2 x 200 mL

Ställbar injektionsvolym

1-200 mL, programmerbar i 1 mL ökning

Max injektionstryck

21 bar, programmerbar 5-21 bar i steg om 1 bar

Offset-volym

0-10 ml, i 1 ml steg

Flödeshastighet från de två injektionsenheterna

0,1-10 mL / s, programmerbara i 0,1 mL / s steg

Alternativt, Inmatning av flödeshastighet eller fasvaraktighet

Antal faser

1 till 6

Injektionsfördröjning

0-255 s

Fasfördröjning

0-255 s

Skannerfördröjning

0-255 s

Fjärrkontroll

Trådlös pekskärm
Tillval med handkontroll
Alternativt, visning av insprutningsparametrar eller tryckgraf

 

Med reservation för tekniska ändringar

 

 

Vill du veta mer om vår kontrastmedelinjektor?

Klicka här så kontaktar vi dig

 

Externa länkar

Accutron CT-D Contrast medium injector

Accutron CT-D Contrast medium injector