Gothia Medical - a Good Choice For Life

Gothia Medical - Service

Serviceavtal

Vi erbjuder fördelaktiga och anpassningsbara serviceavtal för att förebygga problem och ge dig en optimal trygghet i din arbetsvardag. Detta gör vi för att kunna stötta er organisation på ett sätt som känns bra för er. Vi kan agera som teknisk support till er medicintekniska avdelning eller så kan vi hantera serviceansvaret helt och hållet. Vår målsättning är att hålla er verksamhet så effektiv som möjligt samtidigt som driftstörningar ska minimeras. Vi har också tillgång till våra leverantörers service- och utbildningsorganisationer.

Service Tillfälle

Om något oförutsett sker finns vår timbaserade service alltid tillgänglig. Tillsammans diskuterar vi situationen och kommer fram till ett gemensam servicelösning.

Service Underhåll

Paket Service Underhåll innefattar en fullständig genomgång av maskinen varje år, inklusive resekostnader. Funktion, mjukvara och driftsäkerhet kontrolleras för att skapa trygghet på er avdelning. Maskinen säkerhetstestas och givetvis lämnas fullständiga protokoll på både säkerhetstest och underhåll. Vi finns tillgängliga på telefon kl. 08-17 varje vardag redo att hjälpa er.

Service Total

Service Total innebär att vi tar ett fullständigt ansvar för servicen och att inga ytterligare kostnader tillkommer. Med serviceavtal Total kommer driftsäkerheten att maximeras på avdelningen. Vid eventuellt driftstopp levereras en utbytesmaskin inom en arbetsdag efter att felet har konstaterats av oss.