Gothia Medical - a Good Choice For Life

SADE 2019

SADE 2019

17 jan - 18 jan, 2019

Det 36e SADE mötet.

SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy) är en förening för endoskopister och andra med intresse för magendoskopi i de skandinaviska länderna Danmark, Norge och Sverige.

Syftet med mötet är att öka intresset, kunskap, undervisning och forskning inom magendoskopi, stödja interaktion och samarbete mellan centra inom och utanför de skandinaviska länderna med intresse inom gastrointestinal endoskopi, stödja och främja samverkan med GI-sjuksköterskor och assistenter, organisera kurser inom magendoskopi. Dessa aktiviteter kan också ordnas i samarbete med andra nationella samhällen och European Society of Gastrointestinal endoskopi (ESGE).

SADE äger i år rum på Scandic Infra City i Stockholm.

Möt oss gärna i vår monter där vi kommer att befinna oss under hela mötet.
Gothia Medical har monternummer 2.
hallskiss

hallskiss