Gothia Medical - a Good Choice For Life

Svenska Kärlmötet 2019

Svenska Kärlmötet 2019

08 maj - 10 maj, 2019

Mötet arrangeras av Svensk Förening för Kärlkirurgi (SSVS) och Svensk Förening för sjuksköterskor inom kärlkirurgisk omvå̊rdnad (SSVN) och Swedvasc, i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Programmet innehåller sessioner om benärtärsjukdom, teknik- och materialval vid endovaskulär infrainguinal intervention, postoperativ sårvårdsbehandling och ESVS nya Guidelines om torakalaorta.

Möt oss gärna i vår monter där vi kommer att befinna oss under hela mötet.