Gothia Medical - a Good Choice For Life

Seldingermötet 2019

Seldingermötet 2019

23 maj - 24 maj, 2019

Seldingersällskapet för Vaskulär & Interventionell radiologi (SSVIR), Svensk Förening för Kärlkirurgi (SSVS) och Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Kärlkirurgisk Omvårdnad (SSVN) inbjuder till ett spännande möte i Umeå.