Gothia Medical - a Good Choice For Life

Kirurgveckan 2019

Kirurgveckan 2019

20 aug - 23 aug, 2019

Kirurgveckan är svensk kirurgis stora gemensamma vetenskapliga och sociala möte.

 

I år äger mötet rum i Norrköping.