Gothia Medical - a Good Choice For Life

ECR 2020

15 jul - 19 jul, 2020

European Congress of Radiology (ECR) är det årliga mötet för European Society of Radiology (ESR). Det är en trendsättande, dynamisk och serviceorienterad kongress, välkänd som ett av de mest innovativa möten inom det vetenskapliga samfundet, insvept i en unik och inspirerande atmosfär.

European Congress of Radiology representerar den medicinska specialitet radiologi i hela Europa och Medelhavet. ECR innefattar en kongresskommitté,
en programplaneringskommitté och 17 vetenskapliga underkommittéer.

På grund av coronavirus covid-19 kommer detta möte enbart hållas digitalt i år.

 

Läs mer om ECR