Gothia Medical - a Good Choice For Life

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2020

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2020

22 apr - 24 apr, 2020


Inställt på grund av coronavirus covid-19.

 

Kardiovaskulära vårmötet är en unik mötesplats som årligen samlar ca 1500 läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, BMA och annan vårdpersonal inom hjärt-kärlsjukvården, samt representanter från industrin.

 

Det Kardiovaskulära Vårmötet är ett bra tillfälle för ST-läkare att presentera vetenskapliga projekt och kvalitetsarbeten som numera ingår i ST-utbildningen.