Gothia Medical - a Good Choice For Life

Svenska Gastrodagarna 2020

Svenska Gastrodagarna 2020

13 maj - 15 maj, 2020

I år kommer Svenska Gastrodagarna till Borås.

Den lokala organisationskommittén utlovar, i samarbete med Svensk Gastroenterologisk förening, ett vetenskapligt program med såväl hedersföreläsningar, posterpresentationer och uppdaterade nationella riktlinjer och inte minst heta aktuella ämnen under programpunkten Hot Spot. I utställningshallen väntar ytterligare möjligheter att inhämta ny kunskap om nya produkter samtidigt som möjligheten att knyta nya kontakter ges.


Möt oss gärna i vår monter där vi kommer att befinna oss under hela mötet.