Gothia Medical - a Good Choice For Life

Röntgenveckan 2020

Röntgenveckan 2020

15 sep - 18 sep, 2020

Röntgenveckan är en kongress som riktar sig till läkare, sjuksköterskor, tandläkare, fysiker och andra inom funktions- och bildmedicin.

I år äger Röntgenveckan rum i Örebro.

Vi kommer att finnas tillgängliga i vår monter under hela mötet.