Gothia Medical - a Good Choice For Life

SADE 2021

SADE 2021

14 jan - 15 jan, 2021

SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy) är en förening för endoskopister och andra med intresse för magendoskopi i de skandinaviska länderna Danmark, Norge 
och Sverige.

Syftet med mötet är att öka intresset, kunskap, undervisning och forskning inom magendoskopi, stödja interaktion och samarbete mellan centra inom och utanför de skandinaviska länderna med intresse inom gastrointestinal endoskopi, stödja och främja samverkan med GI-sjuksköterskor och assistenter, organisera kurser inom magendoskopi. Dessa aktiviteter kan också ordnas i samarbete med andra nationella samhällen och European Society of Gastrointestinal endoskopi (ESGE).

År 2021 äger SADE rum I Helsinki.

Vill ni veta mer om SADE? 

Besök gärna https://www.sade.dk/