Gothia Medical - a Good Choice For Life

ECR 2021

ECR 2021 - online

03 mar - 07 mar, 2021

European Congress of Radiology (ECR) är det årliga mötet för European Society of Radiology (ESR). Det är en trendsättande, dynamisk och serviceorienterad kongress, välkänd som ett av de mest innovativa möten inom det vetenskapliga samfundet, insvept i en unik och inspirerande atmosfär.

European Congress of Radiology representerar den medicinska specialitet radiologi i hela Europa och Medelhavet. ECR innefattar en kongresskommitté,
en programplaneringskommitté och 17 vetenskapliga underkommittéer.

I år äger detta möte rum online. Deltagare i ECR 2021 Online kan förvänta sig ett av de största onlineprogrammen inom radiologi någonsin, med toppmodern vetenskap, utbildning och forskning som presenteras av professionella läkare från hela världen.

Läs mer om ECR