Gothia Medical - a Good Choice For Life

Svenska Kärlmötet 2021

Svenska Kärlmötet 2021 - inställt

05 maj - 07 maj, 2021

SSVS styrelse och organisationskommittén för Svenska Kärlmötet har utifrån rådande situation kring Covid-19 beslutat att ställa in Svenska Kärlmötet 6-8 maj 2021.