Gothia Medical - a Good Choice For Life

SFOG-veckan 2021

SFOG-veckan 2021

25 jan - 26 jan, 2021

Med nya erfarenheter av en omfattande pandemi gör vi ett nytt försök att bjuda er till Malmö.

Då januari är start för nationell högspecialiserad endometriosvård vid Skånes universitetssjukhus har programmet delvis fokus på detta. Vidare syftar mötet till att sammanfatta vad vi lärt oss av Covid-19. En bättre nationell beredskap för kvinnosjukvård behövs. Genom att systematiskt dela med oss av våra olika erfarenheter kan SFOG lägga grunden till en ny unik beredskapsplan för framtida kriser.