Gothia Medical - a Good Choice For Life

Kirurgveckan 2021

Kirurgveckan 2021 - digital

23 aug - 27 aug, 2021

Kirurgveckan är svensk kirurgis stora gemensamma vetenskapliga och sociala möte.

Mötet arrangeras en gång varje år i en svensk stad av Svensk Kirurgisk Förening. Konferensen fokuserar på vidareutbildning och forskning men har också stor betydelse ur rekryteringssynpunkt för region och sjukhus i den stad arrangemanget hålls i.

 

Med Svenska Mässan som bas kommer 2021 års Kirurgvecka att bli något utöver det vanliga. Oavsett om du befinner dig i hemmets lugna vrå eller sitter på hemmakliniken med ett glatt gäng kan du koppla upp dig och ta del av den utveckling som skett i kirurgi-Sverige, både vetenskapligt och kliniskt, med uppdaterade arbetssätt och tekniker. Du kommer inte att bli besviken!