Gothia Medical - a Good Choice For Life

AEPC 2021

AEPC 2021 - online

25 maj - 27 maj, 2021

Detta möte var ursprungligen planerat till maj 2020 men var tvunget att avbrytas på grund av Covid-19-pandemin. Eftersom vi inte kan förutse att pandemin ska ha upphört till maj 2021 har AEPC-rådet beslutat att de kommer att ordna ett fullständigt virtuellt möte.

Många virtuella aktiviteter har utvecklats under pandemin och webbaserad utbildning och möten har varit en ersättning för traditionella möten. De kommer att ge fullständigt tekniskt stöd för att hålla presentationer, inbjudna såväl som abstrakta presentationer, affischer och en virtuell utställning.

Läs mer på https://www.aepc2021.org/