Gothia Medical - a Good Choice For Life

Svenska Thoraxmötet 2021

Svenska Thoraxmötet 2021

10 nov - 12 nov, 2021

 

Utifrån rådande pandemi och de konsekvenser detta fört med sig, beslutade styrelsen för Svensk thoraxkirurgisk förening att flytta fram 2020 års möte till 2021. Mötet planeras äga rum i Umeå mellan den 10-12 november 2021.