Gothia Medical - a Good Choice For Life

SADE 2022

SADE 2022

23 aug - 24 aug, 2022

SADE (Scandinavian Association for Digestive Endoscopy) är en förening för endoskopister och andra med intresse för magendoskopi i de skandinaviska länderna Danmark, Norge
och Sverige.

Syftet med mötet är att öka intresset, kunskap, undervisning och forskning inom magendoskopi, stödja interaktion och samarbete mellan centra inom och utanför de skandinaviska länderna med intresse inom gastrointestinal endoskopi, stödja och främja samverkan med GI-sjuksköterskor och assistenter, organisera kurser inom magendoskopi. Dessa aktiviteter kan också ordnas i samarbete med andra nationella samhällen och European Society of Gastrointestinal endoskopi (ESGE).

Årets 38e SADE möte äger rum i Helsingfors den 23-24 augusti

Se mer