Gothia Medical - a Good Choice For Life

SFOG-veckan

SFOG-veckan 2022

29 aug - 01 sep, 2022

SFOG-veckan är Sveriges kanske viktigaste mötesplats för svenska gynekologer, obstetriker och andra för obstetrik och gynekologiintresserade läkare. Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter och skapa ett lärorik, inspirerande och givande mötesprogram.

Årest SFOG-vecka kommer att äga rum i Linköping där man planerar att få höra om e-hälsa inom mödrahälsovård, repromedicin: rätten att söka sitt ursprung, gynekologisk cancer – cancerrehabilitering och förhoppningsvis nyheter inom obstetriken- labor care guide och mycket mer.

Läs mer