Gothia Medical - a Good Choice For Life

Svenska Thoraxm

Svenska Thoraxmötet 2022

09 nov - 11 nov, 2022

Årets Svenska Thoraxmöte blir nu äntligen av!

Det svenska Thoraxmötet arrangeras av Svensk Thoraxkirurgisk Förening tillsammans med en värdklinik under hösten 2022. Det är ett möte för alla personalkategorier inom området thorax.

Mötet kommer att äga rum i Umeå, 9-11 november.

Läs mer