Gothia Medical - a Good Choice For Life

MEDICA 2022

MEDICA 2022

14 nov - 17 nov, 2022

Världsforumet MEDICA 2022 kommer att äga rum i Düsseldorf, 14-17 november. Hela vårdbranschen kommer att samlas på ett och samma ställe för att träffa marknadsledare, etablerade företag och nyckelpersoner. Mässan har utvidgat sina horisonter under de senaste 40 åren och nu finns mer än 5 600 utställare närvarande i 17 hallar. Varje år träffas fler och fler experter för att utbyta värdefull information om medicinens framtid.

Årets huvudområden är endoskopi- och kirurgiutrustning, laboratorieteknik, diagnostik, protes och implantat, ortopedisk teknik och sjukgymnastik samt bildbehandling. Bland de presenterade högteknologiska produkterna kan besökare också delta i toppklassiga forum och konferenser. De olika salarna har sitt eget fokus - utrustning, diagnostik, elektromedicin och mycket mer. Det finns också olika medicinska ämnen som behandlas på forumen och specialutställningar som MEDICA 2022 förbereder noggrant. En av MEDICAs höjdpunkter är Start-up Park. Alla nyligen stigande företag får sin egen plattform för att dela med sig av sina erfarenheter och förväntningar.

Läs mer