Gothia Medical - a Good Choice For Life

Meny

Gothia Medical - Radiologi

Radiologi

Gothia Medical AB har en lång erfarenhet av produkter inom radiologi, diagnostik och intervention.

Magnetkamera

 • Gadoliniumkontrastmedlet Dotarem är idag marknadsledande i Sverige och Europa och har blivit uppmärksammat för dess starka säkerhetsprofil.
 • Kontrastmedelsinjektorn Accutron MR är en helt kabelfri injektor för magnetkameran. Batteridrift för upp till 100 injektioner.

Datortomograf

 • Den moderna kontrastmedelsinjektorn FlowSens guidar dig på ett enkelt och intuitivt sätt genom din arbetsdag. FlowSens klarar höga tryck och injektionsflöden, samt att anpassa kontrastmedelskoncentrationen. 
 • Accutron CT-D är en flergångsgodkänd kontrastmedelsinjektor för datortomografen som är mycket driftsäker. Den klarar höga tryck och injektionsflöden.
 • Icke-joniska jodkontrastmedlet Optiray med färdigfyllda kontrastmedelsprutor ger snabbt och förenklat handhavande vid injektion på CT.

Intervention/angiografi

 • Accutron HP-D, är en innovation inom angiografi. Tack vare dubbla injektionshuvuden möjliggörs förändring av kontrastmedlets koncentration genom simultan injektion av kontrastmedel och koksalt. Detta görs genom en enkel knapptryckning på injektorn.
 • Angiografiinjektorn Accutron HP finns som bordshängd, takhängd eller som helt kabelfri rullstativsmodell.
 • Soft-Vu, ett brett sortiment av olika flush- och selektiva angiokatetrar i ett unikt material och med en röntgentät tipp för ökad synbarhet.
 • Mariner har samma unika material som Soft-Vu men har en hydrofil beläggning för att ytterligare underlätta framkomligheten.
 • Accu-Vu är en mätkateter med en exakthet mellan de röntgentäta banden. Allt för att säkerställa rätta mätvärden.
 • Nit-Vu, en guidewire av nitinol för extra kontroll i svåra anatomiska lägen.
 • Alligatork, en rotationsadapter som underlättar förflyttningen av din guidewire genom ett enkelt enhandsgrepp.

Intervention/behandling

 • Trombolyskatetern Uni-Fuse med unika slitsar och en ocklusionsledare som ger bästa lokala spraybehandlingen av trombosen.
 • Total Abscession, dränagekateter till alla typer av dränage.
 • Ett knickningsfritt material med stora dräneringshål och ergonomisk enkel låsning.
 • Total Abscession Biliary Drainage, extern dränagekateter med samma unika egenskaper men med fler dräneringshål utmed kateterskaftet.
 • Multisnare  2-plans nitinol-snara för upphämtning av främmande material i olika vinklar. Snaran finns i olika diameter och kateterstorlekar.