Gothia Medical - a Good Choice For Life

Gothia Medical - Radiologi

Radiologi

Vi har en lång tradition som distributör av kontrastmedel, injektorer och förbrukningsmaterial. Genom vår produktbredd kan vi erbjuda en helhetslösning för hantering av kontrastmedel för datortomografi, magnetkamera samt vid angioundersökning.

Interventionell radiologi

Förutom ett brett program av diagnostiska angiokatetrar erbjuder vi innovativa produkter inom dränage- och trombolysbehandling. Vi tillhandhåller även produkter för undersök­ning och behandling i buk, kärl, njurar och lever.