VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

+46 (0)31 385 09 00

order@gothiamedical.se

Följ oss

Accutron HP-D

Dubbelhövdad multitalangsinjektor inom angiografi & datortomografi.

Mobil & kabelfri

Arbetar i singel-läge (singelinjektion)

Flera injektioner i multi-mode


Vill du veta mer om Accutron HP-D?

Kontakta mig


Beställ direkt:
+46 (0)31 385 09 00  
order@gothiamedical.se
Kategorier:
#Injektorer #Kirurgi #Kontrastinjektorer-Angio #Radiologi

Accutron HP-D – hög precision vid injektion av kontrastmedel

Accutron HP-D har en hög precision vid injektion av kontrastmedel, vilket kan leda till bättre diagnostiska resultat och minskad exponering för patienten.

Mobil & kabelfri – helt utan kablar på golvet för flexibelt handhavande.

Angioinjektorn Accutron HP-D med dubbla injektionshuvuden möjliggör förändring av kontrastmedelskoncentrationen genom ett enkelt knapptryck.

Rätt mängd kontrastmedel, i rätt tid, på rätt plats

När man använder den dubbelhövdade injektorn Accutron HP-D inom angiografi och datortomografi, följer den denna princip. Dessutom säkerställer injektorn snabb och exakt prestanda av högtrycksinjektioner. Tack vare dubbla injektionshuvuden kan injektorn späda koncentrationen av kontrastmedlet genom att simultant injicera kontrastmedel och koksalt. För det första är injektorn batteridriven och helt sladdlös, dessutom kännetecknas den av hög användarvänlighet. Vidare har den en effektiv drivteknik och slutligen en mycket kompakt design.

Optimerad diagnostik och mycket patientvänlig användning

Det stabila flödet av kontrastmedel säkerställer en homogen kontrastmedelsförstärkning under hela undersökningen.

Accutron HP-D innebär en säker och mycket patientvänlig användning - även inom pediatrik och neurointervention.

Tack vare en möjlig fördröjning mellan injektionsstart och start av den diagnostiska utrustningen kan förbrukningen av kontrastmedel minskas avsevärt.Detta minimerar patientens exponering av kontrastmedel och strålning, samtidigt sparar det också pengar.

Exakt och ekonomisk

Tack vare de många användningsmöjligheter för Accutron HP-D och användningen av endast en kontrastmedelsinjektor och motsvarande förbrukningsvaror -särskilt vid användning på hybridavdelningar- så kan undersökningstid och kostnader reduceras avsevärt.

Injektorn är optimerad för att administrera både kontrastmedel och koksalt, detta minskar tidsåtgång och bidrar till en betydande minskning av kontrastmedelsanvändningen.

Enkel laddning av sprutor (ELS) med en volym av 200 mL per spruta med integrerade, uppvärmbara spruthållare.

Effektiv och omedelbart klar för användning

Accutron HP-D är helt sladdlös. Det innebär att man inte behöver kablar varken för strömförsörjning eller kommunikation med fjärrkontrollen. Dessutom har kontrastmedelsinjektorn integrerade, högeffektiva uppladdningsbara batterier och en, eventuellt två, fjärrkontroller. Dessutom kan injektorn, om så önskas, användas väggansluten.

Intuitivt manövrerbar och programmerbar

Den välstrukturerade, självförklarande menynavigeringen på den tydliga 10,4`` pekskärmen är intuitiv och mycket användarvänlig.

Injektioner kan utföras antingen i singel-eller i multi-läge.

Det trådlösa interfacet (Bluetooth)*, som finns tillgängligt för de flesta märkena av diagnostiska apparater, tillåter användning av fot- och hand-knappen hos den diagnostiska utrustningen för att starta Accutron HP-D och Angiosystemet synkront genom att bara trycka på en knapp.

* Valbar funktionalitet

Fördelar med Accutron HP-D inom angiografi

Genom att ändra koncentrationen av kontrastmedlet med hjälp av simultan injektion av kontrast och koksalt kan olika vävnadsstrukturer representeras optimalt och stråkartefakter undvikas. Dessutom möjliggör HP-D, med sitt maximala injektionstryck på 83 bar (1200 psi) och stabilt höga tryck, en mycket exakt injektion av kontrastmedel i angiografiläge.

Injektionsfördröjning och röntgenfördröjning från 0 till 255 sekunder kan programmeras i steg om 0,1 sekunder. Detta gäller även injektionens stigtid, från 0,1 till 10 sekunder.

Fördelar med Accutron HP-D inom CT

Användning av Accutron HP-D för CT-undersökningar i hybridoperationssalar: Genom att ändra koncentrationen av kontrastmedlet med simultan injektion av koksalt, kan kärlväggarna och vävnaden bli representerade tydligare.
I CT-läget, kan skanner-fördröjningen programmeras från 0 – 255 s i steg om 0,1 s.
Möjligheten att spola med koksalt kan reducera mängden kontrastmedel och det möjliggör en mer patientvänlig användning såsom är fallet med vanliga dubbelhuvade injektorer inom datortomografi.
Det maximala injektionstrycket är 21 bar (305 psi) och är programmerbart i steg 5-21 bar (73-305 psi).

Naturligtvis kan Gothia Medical leverera alla produktspecifika förbrukningsvaror.

Vill du veta mer om Accutron HP-D?

Kontrollera dina uppgifter nedan och klicka på kontakta mig. En produktspecialist från
Gothia Medical kontaktar dig så snart som möjligt.


  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.  Dokument

  Produktblad

  Produktblad – Accutron HP-D – [SE]

  Artikel

  Samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhus, Gothia Medical och Medtron [EN]

  Vill du veta mer om Accutron HP-D?

  Kontrollera dina uppgifter nedan och klicka på kontakta mig. En produktspecialist från
  Gothia Medical kontaktar dig så snart som möjligt.


   Prenumerera på vårt nyhetsbrev.   Liknande produkter


   Gothia Medical marknadsför medicinteknisk utrustning, förbrukningsmaterial, implantat och läkemedel.
   Vi förbättrar och underlättar er kliniska vardag genom innovativa högkvalitativa produkter,
   kontinuerlig utbildning, trygg support och snabb service.


   Kontakta oss så berättar vi mer!