VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

+46 (0)31 385 09 00

order@gothiamedical.se

Följ oss

Affärsidé & kvalitetssäkring

Att etablera ett förtroende hos våra kunder som problemlösare och konsulter inom de kliniska områden vi arbetar.

ISO ikon
Kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 & ISO 14001

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket innebär att vi har ett etablerat kvalitets- och miljöledningssystem som säkerställer att vi uppfyller branschens krav och förväntningar på produkter och tjänster.

ISO 9001

Vårt kvalitetsledningssystem är sedan år 2001 certifierat i enlighet med standarden i ISO 9001. Det innebär att vi arbetar med ständiga förbättringar för att tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar samt för att säkerställa hög kvalitet både vad gäller produkter och kompetens. Kontinuerlig kompetensutveckling av personalen och ständig optimering av vårt ledningssystem, ISO 9001, kvalificerar oss som en ledande leverantör av sjukvårdsprodukter. Vi är engagerade i att förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster för att uppfylla era krav och förväntningar. Tillsammans med er kan vi identifiera och introducera nya innovativa alternativ, som för er kliniska verksamhet framåt.

ISO 14001

Att vara kvalitetssäkrad enligt ISO 14001 innebär att vi har etablerat ett system för miljöledning som uppfyller kraven i standarden, och att vi regelbundet genomgår externa revisorer för att säkerställa att systemet fungerar som det ska. Detta kan hjälpa till att minska miljöpåverkan, förbättra resurseffektiviteten och öka vårt företags ansvarstagande och transparens i frågan om miljöfrågor.


Gothia Medical marknadsför medicinteknisk utrustning, förbrukningsmaterial, implantat och läkemedel.
Vi förbättrar och underlättar er kliniska vardag genom innovativa högkvalitativa produkter,
kontinuerlig utbildning, trygg support och snabb service.


Kontakta oss så berättar vi mer!