VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

+46 (0)31 385 09 00

order@gothiamedical.se

Följ oss

Vår miljöpolicy innebär att vi skall:

Bok
Följa lagar och krav inom miljöområdet

Och dessutom sträva efter en ständig förbättring.

Hjärta
Lyssna på våra kunder

Och arbeta efter deras krav på miljö, produkter, förpackningar och transport.

Utropstecken
Ställa krav

Ställa krav på våra leverantörer och aktivt påverka dem genom att informera om vilka krav som ställs på miljö och produkter i Sverige.

Transport
Ha miljövänliga förpackningar & transporter

Sträva efter att ha miljövänliga och återvinningsbara förpackningar. I största möjliga mån använda oss av transporter som är skonsammare mot miljön.

Växt
Källsortera, återanvända & återvinna

Minska våra avfallsmängder på kontor och lager genom källsortering, återanvändning och återvinning.

Nyheter
Hålla oss uppdaterade

Inom den egna organisationen skapa insikt och förståelse för miljöfrågor genom att kontinuerligt informera personalen om nyheter på miljöområdet.

Miljöikon
Ladda ner vår Miljöpolicy

Gothia Medical – Miljöpolicy

Vi är anslutna till:

Näringslivets Producentansvar (NPA) och El-Kretsen samt använder oss av tjänster från Renova Miljö och Stena Recycling.

Samarbetspartners miljöpolicy

Vi är anslutna till:

Näringslivets Producentansvar (NPA) och El-Kretsen samt använder oss av tjänster från Renova Miljö och Stena Recycling.

Samarbetspartners miljöpolicy

Gothia Medical marknadsför medicinteknisk utrustning, förbrukningsmaterial, implantat och läkemedel.
Vi förbättrar och underlättar er kliniska vardag genom innovativa högkvalitativa produkter,
kontinuerlig utbildning, trygg support och snabb service.


Kontakta oss så berättar vi mer!