VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

+46 (0)31 385 09 00

order@gothiamedical.se

Följ oss

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Gothia Medical AB, 556272-9466, Bolshedens Industriväg 20, 427 50 Billdal, info@gothiamedical.se är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på vår webbplats, för våra nyhetsbrev och för våra övriga tjänster.

Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Gothia Medicals webbplats, tackar ja till våra nyhetsbrev, gör en beställning, kontaktar kundservice eller reklamerar en vara.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Den insamlade informationen inkluderar endast de uppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

I syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i sidfoten av varje e-postmeddelande.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi säljer eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av någon av Gothia Medicals personuppgiftsbiträden. Vid anlitande av personuppgiftsbiträden ingår vi ett särskilt avtal med varje personuppgiftsbiträde där det föreskrivs att personuppgiftsbiträdet har samma skyldigheter avseende behandlingen av personuppgifter som Gothia Medical har enligt denna Integritetspolicy. På så sätt säkerställer vi att dina personuppgifter behandlas säkert och korrekt. Gentemot dig som kund är vi fortsatt ansvariga för att dina rättigheter avseende personuppgifter uppfylls, även om vi har anlitat ett personuppgiftsbiträde. Tredje part kommer aldrig att använda några uppgifter i marknadsföringssyfte.

Länkar till externa webbplatser

Gothia Medicals hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än oss. Vi ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Förändringar av integritetspolicyn

Om ändringar av denna integritetspolicy görs kommer vi att publicera den justerade policyn på vår hemsida, med information om när ändringarna träder i kraft.

Rätt att begära information och rättelser

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna. Kontakta oss på någon av adresserna ovan.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats eller ta del av våra nyhetsbrev, samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna integritetspolicy.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookies kallas sessions cookies. När du surfar på en sida, skickas session cookies mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket språk du valt. Sessions cookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Den andra typen sparar en fil permanent på din dator. Den används ofta i funktioner för att komma ihåg ”egna inställningar” på en webbplats.

Gothia Medicals webbplats använder cookies. Information om besökaren kan inte spåras av oss via cookies. Vissa funktioner kommer inte att fungera om besökaren stänger av cookies.

Du är välkommen att kontakta oss för mer information.


Gothia Medical marknadsför medicinteknisk utrustning, förbrukningsmaterial, implantat och läkemedel.
Vi förbättrar och underlättar er kliniska vardag genom innovativa högkvalitativa produkter,
kontinuerlig utbildning, trygg support och snabb service.


Kontakta oss så berättar vi mer!