VÅRA PRODUKTOMRÅDEN

+46 (0)31 385 09 00

order@gothiamedical.se

Följ oss

BD Stent – behandling av benigna esofagusstrikturer

Revolutionera behandlingen av esofagusvaricer med BD Stent – den banbrytande biodegraderbara lösningen för temporär avlastning och minskat behov av ballongredilatation

Långtidsdilaterande effekt

Färre sjukhusbesök

Förbättrad livskvalité


Vill du veta mer om BD Stent – behandling av benigna esofagusstrikturer?

Kontakta mig


Beställ direkt:
+46 (0)31 385 09 00  
order@gothiamedical.se
Kategorier:
#Endoskopi #Stent

BD Stent – behandling av benigna esofagusstrikturer.

Idag är dilatation med hjälp av ballong fortfarande den vanligaste behandlingsmetoden, vilket i många fall leder till återkommande re-dilatationer. Intresset har därför varit stort för att kunna lägga ett stent som upprätthåller passagen och som ej behöver tas bort efter implantering inom endoskopi.

BD Stent för esofagusstrikturer är en självexpanderande och biologiskt nedbrytbart stent

Man använder stentet aktivt för att behandla refraktära benigna förträngningar i matstrupen. Dessutom bryter kroppen normalt ner stentet efter 3 till 4 månader efter införandet, vilket innebär att man inte behöver ta bort dem som andra icke-nedbrytbara stentar. Denna egenskap gör dem till en idealisk lösning för tillfällig användning i benigna indikationer. Det går även att skräddarsy stentet för att passa specifika fall.

BD-stenten är specifikt avsedd för patienter över 18 år

Man kan använda BD Stent när standardbehandling med upprepade dilationer inte har lyckats behandla förträngningar i matstrupen, orsakade av exempelvis magsyra, frätande ämnen eller operationer.

Tillverkad av beprövat polydioxanon-material

Stenten är tillverkade av polydioxanon, ett absorberbart material som medicinen har använt som kirurgisk sutur i över 30 år. Stenten behåller sin integritet och radialkraft i 6 till 8 veckor efter inläggningen. Därefter avtar radialkraften gradvis tills materialet bryts ner efter 3 till 4 månader.

PH-värdet i kroppen påverkar nedbrytningsprocessen av stentet

Vid högre pH-värden sker nedbrytningen långsammare, medan den blir snabbare vid lägre pH-värden. Stenten är konstruerad för att minimera risken för migration, det vill säga att den förflyttar sig från sin ursprungliga placering.

Visualisering och MRI-kompatibilitet

Stenten är även kompatibel med magnetresonanstomografi (MRI) och kan användas med magnetfält på 1,5 Tesla och 3 Tesla i statiskt läge.
Polydioxanon är inte synligt under röntgenundersökningar, så stenten är utrustad med guldmarkörer för att underlätta visualiseringen. Det finns tre markörer i båda ändar av stenten och en markör i mitten.

Idag använder man BD Stent på flertalet sjukhus i Norge och Sverige med mycket goda resultat

Truls Hauge på Oslo Universitetssykehus Ullevål är vår mest erfarna samarbetspartner och referens för denna stent idag.

Långtidsdilaterande effekt

Färre sjukhusbesök

Förbättrad livskvalité

Goda resultat

Väldokumenterad

 

 

BD-Stent

Externa länkar

ELLA-CS – BD Stent

Vill du veta mer om BD Stent – behandling av benigna esofagusstrikturer?

Kontrollera dina uppgifter nedan och klicka på kontakta mig. En produktspecialist från
Gothia Medical kontaktar dig så snart som möjligt.


  Prenumerera på vårt nyhetsbrev.  Artikelnummer & Specifikation

  BD Stent

  Artikelnummer Diameter [mm] Proximal & distal diameter [mm] Längd [mm]
  019-10A-23/18/23-060 18 23 60
  019-10A-23/18/23-080 80
  019-10A-23/18/23-100 100
  019-10A-25/20/25-060 20 25 60
  019-10A-25/20/25-080 80
  019-10A-25/20/25-100 100
  019-10A-28/23/28-060 23 28 60
  019-10A-28/23/28-080 80
  019-10A-28/23/28-100 100
  019-10A-31/25/31-060 25 31 60
  019-10A-31/25/31-080 80
  019-10A-31/25/31-100 100
  019-10A-31/25/31-135 135

  BD Stent.

  Artikelnummer Diameter [mm] Proximal & distal diameter [mm] Längd [mm]
  019-10A-23/18/23-060 18 23 60
  019-10A-23/18/23-080 80
  019-10A-23/18/23-100 100
  019-10A-25/20/25-060 20 25 60
  019-10A-25/20/25-080 80
  019-10A-25/20/25-100 100
  019-10A-28/23/28-060 23 28 60
  019-10A-28/23/28-080 80
  019-10A-28/23/28-100 100
  019-10A-31/25/31-060 25 31 60
  019-10A-31/25/31-080 80
  019-10A-31/25/31-100 100
  019-10A-31/25/31-135 135

  Vill du veta mer om BD Stent – behandling av benigna esofagusstrikturer?

  Kontrollera dina uppgifter nedan och klicka på kontakta mig. En produktspecialist från
  Gothia Medical kontaktar dig så snart som möjligt.


   Prenumerera på vårt nyhetsbrev.   Video

   BD Stent

    

   Vill du veta mer om BD Stent – behandling av benigna esofagusstrikturer?

   Kontrollera dina uppgifter nedan och klicka på kontakta mig. En produktspecialist från
   Gothia Medical kontaktar dig så snart som möjligt.


    Prenumerera på vårt nyhetsbrev.    Dokument

    Produktblad

    Produktblad – BD Stent – [SE]

    Produktblad – BD Stent – [EN]

    Vill du veta mer om BD Stent – behandling av benigna esofagusstrikturer?

    Kontrollera dina uppgifter nedan och klicka på kontakta mig. En produktspecialist från
    Gothia Medical kontaktar dig så snart som möjligt.


     Prenumerera på vårt nyhetsbrev.     Liknande produkter


     Gothia Medical marknadsför medicinteknisk utrustning, förbrukningsmaterial, implantat och läkemedel.
     Vi förbättrar och underlättar er kliniska vardag genom innovativa högkvalitativa produkter,
     kontinuerlig utbildning, trygg support och snabb service.


     Kontakta oss så berättar vi mer!