Gothia Medical - a Good Choice For Life

Accutron HP-D

Meny

Accutron HP-D

Dubbelhuvad multitalangsinjektor inom angiografi & datortomografi

Rätt mängd kontrastmedel, i rätt tid, på rätt plats - den dubbelhuvade injektorn Accutron HP-D följer denna princip när den används inom angiografi samt datortomografi. Injektorn säkerställer snabb och exakt prestanda av högtrycksinjektioner - och tack vare dubbla injektionshuvuden möjliggörs spädning av kontrastmedlets koncentration genom simultan injektion av kontrastmedel och koksalt.

Det är också möjligt att skapa injektionsprofiler med flera faser, antingen i singel- eller multi-mode. Accutron HP-D kombinerar högsta möjliga prestanda och intelligent styrteknik i en kompakt, högkvalitativ enhet. 

Dessutom är injektorn batteridriven och som kännetecknas av hög användarvänlighet, en effektiv drivteknik och av en mycket kompakt design.

Optimerad diagnostik och mycket patientvänlig användning

 • Det stabila flödet av kontrastmedel säkerställer en homogen kontrastmedelsförstärkning under hela undersökningen.
 • Accutron HP-D innebär en säker och mycket patientvänlig användning - även inom pediatrik och neurointervention.
 • Tack vare en möjlig fördröjning mellan injektionsstart och start av den diagnostiska utrustningen kan förbrukningen av kontrastmedel minskas avsevärt.Detta minimerar patientens exponering av kontrastmedel och strålning, samtidigt sparar det också pengar.

Exakt och ekonomisk

 • Tack vare de många användningsmöjligheter för Accutron HP-D och användningen av endast en kontrastmedelsinjektor och motsvarande förbrukningsvaror -särskilt vid användning på hybridavdelningar- så kan undersökningstid och kostnader reduceras avsevärt.
 • Injektorn är optimerad för att administrera både kontrastmedel och koksalt, detta minskar tidsåtgång och bidrar till en betydande minskning av kontrastmedelsanvändningen.
 • Enkel laddning av sprutor (ELS) med en volym av 200 mL per spruta med integrerade, uppvärmbara spruthållare.

Effektiv och omedelbart klar för användning

 • Accutron HP-D är helt trådlös. Det innebär att det inte behövs kablar för varken strömförsörjning eller för kommunikation med fjärrkontroll.Kontrastmedelsinjektorn har integrerade, högeffektiva uppladdningsbara batterier och en, eventuellt två, fjärrkontroller.
 • Den snabba installation av Accutron HP-D sparar tid och bidrar därmed väsentligt till optimering av arbetsflödet.Således kan den högpresterande injektorn användas obegränsat inom alla områden av angiografi, speciellt när rörliga C-bågar används.
 • Tack vare sin slimmade design, kan Accutron HP-D skötas utan assistans och kan flyttas enkelt med foten.

Intuitivt manövrerbar och programmerbar

 • Den välstrukturerade, självförklarande menynavigeringen på den tydliga 10,4" pekskärmen är intuitiv och mycket användarvänlig.
 • Injektioner kan utföras antingen i singel-ellerimulti-läge.
 • Det trådlösa interfacet (Bluetooth)*, som finns tillgängligt för de flesta märkena av diagnostiska apparater, tillåter användning av fot- och hand-knappen hos den diagnostiska utrustningen för att starta Accutron HP-D och avbildningssystemet synkront genom att bara trycka på en knapp.
  * Valbar funktionalitet

Fördelar med Accutron HP-D inom angiografi:

 • Vid tillämpning av"roadmapping-metoden" så arbetarAccutron HP-D i singel-läge (singelinjektion).
 • Vid multiläge så möjliggörs en snabb start och stopp-funktion med hjälp av handkontrollen.
 • Genom att ändra koncentrationen av kontrastmedlet med hjälp av simultan injektion av kontrast och koksalt så kan olika vävnadsstrukturer bli representerade på ett optimalt sätt och stråkartefakter kan undvikas.
 • Tack vare ett maximalt injektionstryck på 83 bar (1200 psi) och stabilt högt tryck möjliggör HP-D en mycket exakt injektion av kontrastmedel i angiografiläge.
 • Injektionsfördröjning och röntgenfördröjning från 0-255 s kan programmeras i steg om 0,1 s.Detta gäller även för injektionens stigtid, från 0,1 till 10 s.

Fördelar med Accutron HP-D inom CT:

 • En spolningsfunktion med koksalt kan startas genom att trycka på en särskild knapp på sidan av handkontrollen.
 • Användning av Accutron HP-D för CT-undersökningar i hybridoperationssalar: Genom att ändra koncentrationen av kontrastmedlet med simultan injektion av koksalt, kan kärlväggarna och vävnaden bli representerade tydligare.
 • I CT-läget, kan skanner-fördröjningen programmeras från 0 - 255 s i steg om 0,1 s.
 • Möjligheten att spola med koksalt kan reducera mängden kontrastmedel och det möjliggör en mer patientvänlig användning såsom är fallet med vanliga dubbelhuvade injektorer inom datortomografi.
 • Det maximala injektionstrycket är 21 bar (305 psi) och är programmerbart i steg 5-21 bar (73-305 psi).

 

Naturligtvis kan Gothia Medical leverera alla produktspecifika förbrukningsvaror.

 

 

Vill du veta mer om vår kontrastmedelinjektor?

Klicka här så kontaktar vi dig

 

Läs också