Gothia Medical - a Good Choice For Life

Accutron MR - Kontrastinjektor - mobilitet, valmöjlighet

Meny

Accutron MR
Den mobila kabelfria MR-injektorn

Accutron MR är den första kabelfria injektorn på marknaden. Kabelfrihet ger ökad flexibilitet, såsom möjlighet att förbereda injektorn för injektion utanför undersökningsrummet.

  • Mobil & kabelfri - helt utan kablar på golvet för flexibelt handhavande
  • Trådlös kommunikation via Bluetooth
  • Laddas direkt med färdigfylld spruta eller fyll på från kontrastflaska
  • En injektor kan hantera patientflödet på 2 olika MR-rum med 2 tydliga externa pekskärmar
  • Användarvänlig och driftsäker

Användarvänlig

Accutron MR är marknadens kanske mest moderna och mångsidiga kontrastinjektor för magnetkameran. Accutron MR är helt kabelfri. Injektorn har en stor pekskärm samt en stor extern pekskärm för kontrollrummet. Injektorn kan, från de båda skärmarna, kontrolleras och programmeras genom den användarvänliga mjukvaran.

Flexibel

Med Accutron MR kan du enkelt ladda de flesta förfyllda kontrastmedelssprutorna på marknaden direkt in i injektorn, eller om så önskas använda tomma 65 ml alternativt stora 200 ml sprutor. Accutron MR ger ett mycket stabilt flöde vilket försäkrar en homogen kontrastmedelsförstärkning under hela undersökningen. Tack vare att den har 2 kolvar så kan du injicera både kontrast och koksalt.

Programmerbar och intuitiv

  • Väldigt användarvänlig med intuitiv pekskärm
  • Välstrukturerad och självförklarande menynavigering
  • Ergonomisk placerade taktila knappar för manuell styrning av kolvrörelsen 
  • Lagring av 80 redigerbara protokoll

Hårdvara & installation

I injektorn sitter det kraftfulla uppladdningsbara batterier. Accutron MR kommunicerar via Bluetooth med en extern pekskärm i kontrollrummet, detta gör att även i ett befintligt MR-rum så kan Accutron MR installeras snabbt utan påverkan på MR-rummet.

Tekniska Data

Mekaniskt utförande

Svängbar injektionsenhet som är ansluten till ett mobilt stativ.
Injektionsläge i en vinkel på ca 15 ° under horisontalplanet, vrid vertikalt uppåt för att ventilera systemet.
Totalvikt: 37 kg

Strömförsörjning

Driften är oberoende av elnätet, detta tack vare uppladdningsbara batterier med hög effekt.
Laddare: 100 - 240 V, 50-60 Hz
Strömförbrukning laddare: <100 VA

Injektionsprofiler

80 injektionsprofiler kan redigeras och lagras.

Påfyllning av injektionssprutor

Automatisk fyllning via fyllningsmenyn eller manuell fyllning med variabel hastighet.
Fyllningshastighet: 1 - 5 mL / s
Optimerat slangsystem med backventiler.

Injektionsparametrar

Max insprutningsvolym

200 mL

Variabel injektionsvolym

0,1-200 mL, programmerbar i 1 mL ökning

Max injektionstryck

21 bar, programmerbar 5-21 bar i steg om 1 bar

Flödeshastighet från de två injektionsenheterna

0,1-10 mL / s, programmerbara i 0,1 mL / s steg.
Alternativt, Inmatning av flödeshastighet eller fasvaraktighet.

Antal faser

1 till 6

Injektionsfördröjning

1-255 s

fasfördröjning

1-255 s

Fjärrkontroll

Trådlös pekskärm
Alternativt, visning av insprutningsparametrar eller tryckgraf.
Tillval: handkontroll

 

Med reservation för tekniska ändringar

 

 

Vill du veta mer om vår kontrastmedelinjektor?

Klicka här så kontaktar vi dig

 

Externa länkar